Stavíme vaši budoucnost
Informace o fondech EU

Projekční činnost

Jsme stavební firma a projekce staveb není naší hlavní činností. Projekty však často bývají podceněné a teprve při realizaci dochází k úpravám a plnění představ zákazníka.

To mívá často neblahý vliv na výslednou cenu, kvalitu a celkový dojem z průběhu výstavby. Proto vám i vašim projektantům nabízíme bezplatné konzultace a zpětnou vazbu již v době plánování.

Pokud potřebujete vybrat vhodného projektanta pro vaši stavbu, rádi vás nasměrujeme. Méně náročné projekty a vizualizace zajistíme vlastní kapacitou a zákazník tak není vystavený tlaku a riziku při vzájemné koordinaci parametrů cena / kvalita / realizace / výsledný efekt.

Postup při zpracování zakázky

  • Začínáme kontrolou a kompletací zadání. Cena je stanovena tak přesně, jak přesné je zadání.
  • Nabídky předkládáme tak, aby byly pro zákazníka průhledné. Ve stavebnictví není lehké porovnat konkurenční nabídky, proto doporučujeme přizvat odborníka.
  • Před případným podpisem smlouvy o dílo opakovaně kontrolujeme věcnost, úplnost a správnost připravované stavby. Oddělení přípravy výroby chystá stavbu k realizaci a snaží se předejít chybám a vzájemnému konfliktu.
  • Námi realizované stavby mají vždy stálé vedení a každodenní dohled na kvalitu budovaného díla. Jednotlivé projekty plánujeme a řadíme do výrobního plánu společnosti. Stavbyvedoucí si stavbu chystá i několik měsíců před jejím zahájením.
  • Cílem je kvalitní, produktivní výstavba s minimem okolních nákladů. Při výstavbě se snažíme dodržet nabídnutou cenu díla – to je zpravidla obrazem práce projektantů a naší přípravy výroby. Při nutných vícenákladech po dohodě s investorem hledáme méněnáklady.
Informace o fondech EU
Informace o fondech EU
Informace o fondech EU

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014–2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.